Biến nước sông Tô Lịch thành nước tinh khiết – Chuyện thật khó tin!

Nhờ sản phẩm máy lọc nước của thầy và trò trường Đại Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, nước tại sông Tô Lịch đã được lọc và trở thành nước sạch tinh khiết.

Nước là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nhưng hiện nay nước sinh hoạt đang thiếu, nước thải lại dư thừa. Không phải về các tỉnh, ngay tại Hà Nội, nhiều con sông đang trở thành nơi chứa nước thải sinh hoạt và sản xuất.

Tuy nhiên, nhờ sản phẩm máy lọc nước của thầy và trò trường Đại Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, nước sông Tô Lịch đã được lọc và trở thành nước sạch tinh khiết. Máy lọc nước với cơ chế hoạt động lọc 4 tầng:

  • Tầng 1 hấp phụ giữ lại kim loại nặng;
  • Tầng 2 hấp phụ asen, flo, nitrit và các anion;
  • Tầng 3 hấp phụ các chất hữu cơ và amoni;
  • Tầng 4, công nghệ cao nano bạc sẽ tiệt trùng, biến nguồn nước ô nhiễm trở thành nước sạch.

Chiếc máy này đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận đạt tiêu chuẩn nước đóng chai và trong thời gian tới sẽ chế tạo loại máy lọc nước mini theo dạng cầm tay phục vụ những người thường xuyên di chuyển hoặc đi du lịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *